Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de programmering en planning van het vastgoed gerelateerd aan het onderdeel werken. Eerst wordt aandacht besteed aan een aantal kenmerken van de verschillende werklocaties in Breda. Hierna wordt  ingegaan op de segmenten: bedrijven, kantoren, detailhandel, leisure & toerisme en de hotelmarkt.
Werklocaties en werkgelegenheid
In de onderstaande afbeelding staat de werklocatiekaart van Breda. De volgende soorten werklocaties worden  onderscheiden: bedrijven, kantoren, detailhandel, gemengd detailhandel/kantoren, gemengd kantoren/bedrijven, solitaire kantoren. De omvang van de Bredase bedrijventerreinenvoorraad (inclusief gemend bedrijven/kantoren bedraagt op 1 januari 2018 circa 970 ha bruto en 768 ha netto.

De gemeente Breda telt op 1 april 2017 101.902 banen en 17.497 vestigingen. Dit betreft zowel banen en vestigingen op de werklocaties als daarbuiten.

Soort werklocatie

Bruto oppervlakte

Aantal vestigingen

Aantal banen

bedrijven

888 ha

1.765

25.134

kantoren

121 ha

1.167

17.867

detailhandel

133 ha

1.744

12.262

Bron: Vestigingenregister, bewerking O&I, april 2017
Op de Bredase bedrijventerreinen bevinden zich 1.765 bedrijfsvestigingen (10% van het totaal aantal vestigingen in Breda). Deze zijn goed voor een kwart (25.134 banen) van de totale werkgelegenheid in de gemeente. Op de kantorenlocaties bevindt zich bijna 7% van de vestigingen en 17,5% van de banen. Op detailhandelslocaties gaat het om 10% van de vestigingen en 12% van de werkgelegenheid.
Op de gemengde werklocaties (detailhandel/kantoren en bedrijven/kantoren) gaat het om nog eens 566 vestigingen en 5.496 banen. Daarnaast leveren de werklocaties ook nog veel indirecte werkgelegenheid op voor Breda en de regio.
Transformatie
Verschillende leegstaande gebouwen zijn in de afgelopen jaren getransformeerd naar woonruimte of bedrijfsruimte of er is een initiatiefplan ingediend en het proces is opgestart (denk daarbij aan de gebouwen in en rondom de Gasthuisvelden). Maar bij andere gebouwen wordt juist gekozen voor een tijdelijke nieuwe invulling, zoals gebeurd in het NS station waar een deel van de leegstaande ruimtes worden ingevuld als expositieruimte en het voormalige Belastingkantoor aan de Gasthuisvelden dat komende periode ook tijdelijk wordt ingevuld.   

Type vastgoed

Leegstand in m2

als % van de voorraad

Leegstaande objecten

bedrijven

365.050

13%

345

kantoren

140.620

18%

363

detailhandel

47.183

11%

192

Bron: WOZ basisregistratie, 1 januari 2018
Door transformaties van bestaande gebouwen zijn in 2016 in Breda 295 nieuwe woningen ontstaan. Dat is 28 % van alle woningen die in 2016 aan de woningvoorraad werden toegevoegd (landelijk is dit beeld 9 %, Bron: CBS). In 2015 betrof het 55 nieuwe woningen die door transformatie zijn toegevoegd aan de woningvoorraad.